การสกัด Rune

การทำรูน สามารถทำได้ที่ NPC [Merchant] Rikon ที่เมือง Zaid

image image

วิธีการทำรูน โดยนำไอเทม +3 ขึ้นไป นำไปสกัดเป็นรูน และจะมีค่าใช้จ่ายในการทำด้วย

image

Item +3 >>> มีโอกาศได้ Blue Rune Stone

Item +4 >>> มีโอกาศได้ Blue Rune Stone

Item +5 >>> มีโอกาศได้ Blue Rune Stone / Red Rune Stone

Item +6 >>> มีโอกาศได้ Blue Rune Stone / Red Rune Stone / Black Rune Stone

Item +7 >>> มีโอกาศได้ Blue Rune Stone / Red Rune Stone / Black Rune Stone

Item +8 >>> มีโอกาศได้ Blue Rune Stone / Red Rune Stone / Black Rune Stone / White Rune Stone

Item +9 >>> มีโอกาศได้ Blue Rune Stone / Red Rune Stone / Black Rune Stone / White Rune Stone

Item +10-12 >>> มีโอกาศได้ Blue Rune Stone / Red Rune Stone / Black Rune Stone / White Rune Stone

image

*ความสำเร็จในการสกัดรูนมากหรือน้อยก็อยู่กับ Lv ของไอเทมในการนำมาสกัดด้วยเหมือนกันนะ

การใช้ Rune เพิ่มอัตตราความสำเร็จในการตีบวกตีบวก

สามารถไปตีบวกที่ NPC Olsen ที่เมือง Zaid ยืนอยู่ใกล้ๆกับ NPC [Merchant] Rikon โดยในการตีบวก

image

เราสามารถใช้ Rune รวมกัน 2 ชนิดเพื่อเพิ่มโอกาศในการตีบวกได้

image

image ใช้คู่กับ Ruby >>> เพิ่มโอกาศสำเร็จ 5%

image ใช้คู่กับ Ruby >>> เพิ่มโอกาศสำเร็จ 20%

image + image ใช้คู่กับ Ruby >>> เพิ่มโอกาศสำเร็จ 25%

image ใช้คู่กับ Diamond >>> เพิ่มโอกาศสำเร็จ 10%

image ใช้คู่กับ Diamond >>> เพิ่มโอกาศสำเร็จ 20%

image + image ใช้คู่กับ Diamond >>> เพิ่มโอกาศสำเร็จ 30%

image ใช้คู่กับ Pink Diamond >>> เพิ่มโอกาศสำเร็จ 10%

image ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำ G13

แสดงความคิดเห็น