วิธีการสร้างกิล ระบบ Guild

ระบบ Guild

                นักผจญภัยทั้งหลายมักจะรวมกลุ่มเพื่อออกเสาะหาสมบัติกันอยู่เป็นนิจ เมื่อพวกพ้องเพิ่มมากขึ้น นักผจญภัยจึงรวมกลุ่มกัน จัดตั้งเป็นGuild ขึ้นเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงความสามัคคี, ความเป็นเอกลักษณ์, สะดวกในการรวบรวมพรรคพวกเพิ่มและเป็นการสร้างระเบียบ ในกลุ่มของตน ภายในโลกของ Seal Online ก็เช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าการจัดตั้ง Guild ขึ้นมานั้นจำเป็นที่จะต้องผ่านการทดสอบ เพื่อพิสูจน์ ความกล้าหาญ และความสามัคคีเสียก่อน

                โดยผู้ที่ต้องการจะจัดตั้ง Guild นั้นต้องมีระดับเลเวล 30 เสียก่อนจึงจะสามารถทำได้ แล้วให้ไปหา NPC Lionel ที่เมือง Elim เพื่อขอ”ใบเข้ารับการสอบ” มาเป็นไอเทมชื่อ “GuildMaster’s Test” แล้วไปรับการทดสอบกับ NPC Guilt ที่อยู่ใกล้ๆกัน เขาจะห้ามนำ ไอเทม บางชนิดติดตัวเข้าไปในการทดสอบด้วยซึ่งได้แก่ไอเทมดังต่อไปนี้

                หรือพูดได้ว่าให้นำแต่ Red Potion และ Blue Potion เข้าไปเท่านั้น เมื่อผ่านเข้าไปเพื่อทำการทดสอบจะมีห้องแยกตามเลเวล ของ ผู้เข้าทดสอบ ถึงแม้ว่าจะเป็นปาร์ตี้เดียวกัน แต่ถ้าเลเวลต่างกันเกิน 10 เลเวลก็จะถูกแยกไปอยู่คนละห้องตามเลเวลที่เหมาะสม ดังนี้

Monster in Guild Establish Quest

                ผู้เข้ารับการทดสอบต้องสู้จนกว่าจะได้ไอเทม Guild Master’s Certificate เสียก่อนจึงค่อยใช้ scroll วาร์ปกลับออกมา จากนั้นมา คุยกับ Lionel เพื่อยืนยันว่าเราผ่านการทดสอบแล้วเราจะได้สิทธิ์ในการตั้ง Guild เสร็จแล้วให้ไปคุยกับ Guilt เพื่อเริ่มการตั้ง Guild ได้เลย

เมื่อไปคุยกับ NPC Guilt แล้วเลือก Trade จะมีคำสั่งให้เลือกดังนี้การเลือกซื้อจำนวนคนภายในกิล

ตารางแสดงการซื้อจำนวนคนสูงสุดภายใน Guild

Guild Member
(สมาชิกภายในกิล)

เลเวลที่กำหนด
(เลเวลของหัวหน้ากิล)

ค่าใช้จ่ายในการก่อตั้ง
(เงินภายในเกมหน่วยเป็น Cegle)

10
15
20
25
30
35
40
45
50

30
40
50
60
70
80
90
100
110

200,000
400,000
800,000
1,600,000
3,200,000
6,400,000
12,800,000
25,600,000
51,200,000

*** ดูแผนภูมิจำนวนคน 50 คน จะรับตำแหน่งต่างๆ Duke, Marquls, Count, Baron ได้อะไรบ้าง ดูภาพ


การจ่ายแต้ม GP ให้กับ Guild โดยมีสัดส่วนดังนี้

ค่าประสบการณ์ของตัวละคร

ค่า GP

10,000

1

                เมื่อนำค่าประสบการณ์ของตัวละครหารด้วย 10,000 จะได้เท่ากับแต้ม GP ที่สามารถบริจาคได้ แต่การบริจาคต้องมาบริจาคเป็น แต้ม GP กับ NPC Guilt เท่านั้น และค่าประสบการณ์ที่สามารถบริจาคได้ต้องเป็นค่าประสบการณ์จริงที่ยังไม่ถึงค่าที่ทำให้อัพเลเวล


การสร้างตราของ Guild

                โดยที่ตราของ Guild นั้นจำเป็นต้องมีการจ่ายค่า GP และ Cegle โดยที่จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ
1. Background ต้องจ่ายทั้ง GP และ Cegle
2. Emblem ต้องจ่ายทั้ง GP และ Cegle
3. Color ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สัญลักษณ์ Guild

 


การสร้างคลัง Guild 

ในครั้งแรกระบบจะทำการสร้างคลังให้ (จำเป็นที่จะต้องรอสักครู่) และสามารถเก็บไอเทมได้ 80 ชนิด จากนั้นต้องสร้างรหัสของ Guildโดยที่ผู้ตั้งคือหัวหน้า และในการเปลี่ยนรหัสมีเพียง Guild Master เท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนได้ สามาชิกใน Guild ทุกคนนั้นสามารถใช้ ที่ฝากของได้ไม่ว่าจะเปฯการฝากไอเทมหรือเงิน เพียงแต่ว่าในการฝากหรือถอนของจะทำได้ทีละ 1 คนเท่านั้นไม่สามารถใช้บริการพร้อมกัน ได้ทีละหลายๆคน แต่ว่าในกรณีการถอนเงิน หัวหน้า Guild เพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ถอนออกได้


การซื้อตำแหน่งในกิลด์

                ถ้าคลิกที่ Guild Title of Nobility Purchase จะมีหัวข้อให้เลือกขึ้นมาอีกเพื่อซื้อตำแหน่งของ Guild

แสดงความคิดเห็น