วิธีการเปลี่ยนอาชีพ

เปลี่ยนอาชีพจากNPC ที่ทีมงานจัดทำขิ้นได้ทันที่เมือเลเวล150ขิ้นไป

>ไม่จำเป็นต้องใช้ของเปลี่ยนอาชีพต่างๆ

>NPC ตั้งอยู่เมือง Laim

แสดงความคิดเห็น