เติมเงิน

เติมเงินคลิกเลย

โปรโมชั่นเติมเงินครั้งแรก

ของแถมบัตร 50 New!!

exp100% 2ชิ้น
drop100% 2ชิ้น
Shiltz Bank Membership Card x 20อัน
Remote Shop x 20อัน


ของแถมบัตร 90 New!!

exp100% 3ชิ้น
drop100% 3ชิ้น
Shiltz Bank Membership Card x 20อัน
Remote Shop x 20อัน
Blessing of Gaius (7 Days) 1อัน
[Costume] Elf’s Bracelet ATK10 MPW10 DEF10 CRI10 1อัน


ของแถมบัตร 150 New!!

exp100% 4ชิ้น
drop100% 4ชิ้น
Blessing of Gaius (7 Days) 1อัน
Pet Feeding Bag (7 Days) 1อัน
Remote Shop x 50อัน
Shiltz Bank Membership Card x 50อัน
The King-Queen Costume  ATK25 MPW25 DEF25 ASP20 CRI20 EVR 20 Moving Speed20
Tipareth’s Dark Wings  1ตัว ATK20 MPW20 DEF20 ASP20 CRI20


ของแถมบัตร 300 New!!

exp200% 3ชิ้น
drop200% 3ชิ้น
Blessing of Gaius (7 Days) 1อัน
Pet Feeding Bag (7 Days) 1อัน
Remote Shop x 50อัน
Shiltz Bank Membership Card x 50อัน
Three Tailed Fox Costume 1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP20 CRI20 EVR 20 Moving Speed20
Damage increase 1% Damage decrease 1%
[TM] Yuri Tail  1ตัว ATK20 MPW20 DEF20 ASP20 CRI20 DEX20 EVR20
Damage increase 1% Damage decrease 1%


ของแถมบัตร 500 New!!

exp200% 6ชิ้น
drop200% 6ชิ้น
Blessing of Gaius (7 Days) 1อัน
Pet Feeding Bag (7 Days) 1อัน
Remote Shop x 50อัน
Shiltz Bank Membership Card x 50อัน
Albereo’s Toolbox.2 2อัน
Marco’s Mistake 20ชิ้น
Marco’s Misunderstand 20ชิ้น
Tobi แสงอุษา  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI 30 DEX30 EVR30 Moving Speed30
Damage increase 2% Damage decrease 2%
[Raid Black]Dragon Wing Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 3% Damage decrease 3%

 


ของแถมบัตร 1000 New!!

exp200% 12ชิ้น
drop200% 12ชิ้น
Blessing of Gaius (7 Days) 2อัน
Pet Feeding Bag (7 Days) 2อัน
Remote Shop x 100อัน
Shiltz Bank Membership Card x 100อัน
Albereo’s Toolbox.2 4อัน
Premium Kiosk(7 Days) 2อัน
Marco’s Mistake 50ชิ้น
Marco’s Misunderstand 50ชิ้น
สิทธิ์ตี+10 1เม็ด  เข้าคลังปกติ
ompa Loompa Costume  ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI 30 DEX30 EVR30 Moving Speed30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
[Raid Pink]Dragon Wing Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 3% Damage decrease 3%

 

 


 

โปรโมชั่นสะสมยอดเติมเงิน

 

ยอดสะสมเติมเงิน 2000

[Costume] Elf’s Bracelet ATK10 MPW10 DEF10 CRI10 1อัน
Marco’s Mistake 10ชิ้น
Marco’s Misunderstand 10ชิ้น


ยอดสะสมเติมเงิน 3000

Set Option Active ATK10 MPW10 DEF10 ASP10 CRI10 Hp2%
Set Disco Hat ATK5 MPW5
Set Disco Top DEF5 DEX5
Set Disco Bottom DEF5 CRI 5
Set Disco Shoes EVR5 Moving Speed 5
Albereo’s Toolbox.2 2อัน


ยอดสะสมเติมเงิน 4000

ดาบเมฆาของเอส+9  ATK10 MPW10 DEF10 ASP10 CRI10 1อัน
Pet Appraiser’s Mistake 20ชิ้น
Marco’s Mistake 10ชิ้น
Marco’s Misunderstand 10ชิ้น


ยอดสะสมเติมเงิน 5000

Rex Costume ATK20 MPW20 DEF20 ASP20 CRI20 EVR 20 Moving Speed20
Warrior Piya 1ตัว
Marco’s Mistake 10ชิ้น
Marco’s Misunderstand 10ชิ้น


ยอดสะสมเติมเงิน 6000

Captain Shield 1อัน
Hero Piya 1 ตัว
Marco’s Mistake 15ชิ้น
Marco’s Misunderstand 15ชิ้น


ยอดสะสมเติมเงิน 7000

Rainbow Wing 1อัน ATK15 MPW15 DEF15 ASP10 CRI10 1อัน
Pink Warrior Piya 1ตัว
Albereo’s Toolbox.2 2อัน


 

ยอดสะสมเติมเงิน 8000

Set Option Active ATK15 MPW15 DEF15 ASP15 CRI15 HP3% 1เซ็ต
Set Devil’s Horn ATK10 MPW10
Set Devil T-Shirts DEF10
Set Devil Pants DEF10
Set Devil Shoes EVR10 Moving Speed 10


ยอดสะสมเติมเงิน 9000

Salamander 1ตัว
Pet Mixing 1ชิ้น
Random Pet Mix 1ชิ้น


ยอดสะสมเติมเงิน 10000

Eagle 1ตัว
Marco’s Mistake 15ชิ้น
Marco’s Misunderstand 15ชิ้น


เมื่อเติมครบ 11000 รับดังต่อไปนี้

Elf’s Ear  1อัน เพิ่มATK15 MPW15 DEF15 CRI15 Moving Speed15
Black Salamander  1ตัว

 


เมื่อเติมครบ 12000 รับดังต่อไปนี้

Minions Glasses 1อัน ATK15 MPW15 DEF15 ASP10 CRI10
Blue Eagle 1ตัว


เมื่อเติมครบ 13000 รับดังต่อไปนี้

Heaven Egg 1ตัว
Marco’s Mistake 20ชิ้น
Marco’s Misunderstand 20ชิ้น


เมื่อเติมครบ 14000 รับดังต่อไปนี้

Energy Costume 1ตัว เพิ่มATK20 MPW20 DEF20 ASP20 CRI20 EVR 20 Moving Speed20
Albereo’s Toolbox.2 3อัน


เมื่อเติมครบ 15000 รับดังต่อไปนี้

Gold Dragon Wings  1ตัว เพิ่มATK20 MPW20 DEF20 ASP15 CRI15
Marco’s Mistake 30ชิ้น
Marco’s Misunderstand 30ชิ้น


เมื่อเติมครบ 16000 รับดังต่อไปนี้

Set Option Active ATK15 MPW15 DEF15 ASP15 CRI15 HP3%
Set Masked Rider Head ATK15 MPW15
Set Masked Rider Top DEF15
Set Masked Rider Bottom DEF15
Set Masked Rider Shoes EVR10 Moving Speed 10


เมื่อเติมครบ 17000 รับดังต่อไปนี้

Abysmal Egg  1ตัว
Captain Shield 1อัน
Marco’s Mistake 30ชิ้น
Marco’s Misunderstand 30ชิ้น

 


เมื่อเติมครบ 18000 รับดังต่อไปนี้

The King-Queen Costume 1ตัว ATK25 MPW25 DEF25 ASP20 CRI20 EVR 20 Moving Speed20
Tipareth’s Dark Wings  1ตัว ATK20 MPW20 DEF20 ASP20 CRI20


เมื่อเติมครบ 19000 รับดังต่อไปนี้

Dragons Arm  1อัน ATK20 MPW20 DEF20 CRI20 EVR20 Moving Speed20
Pet Mixing 1ชิ้น
Random Pet Mix 1ชิ้น
Albereo’s Toolbox.2 2อัน


เมื่อเติมครบ 20000 รับดังต่อไปนี้

King China Costume  ATK25 MPW25 DEF50 ASP20 CRI20 EVR 20 Moving Speed20
Marco’s Mistake 30ชิ้น
Marco’s Misunderstand 30ชิ้น


 

เมื่อเติมครบ 21000 รับดังต่อไปนี้

Yuri Tail  1ตัว ATK20 MPW20 DEF20 ASP20 CRI20
Blue Eagle  1ตัวเข้าคลังปกติ

 


 

เมื่อเติมครบ 22000 รับดังต่อไปนี้

Devil Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP20 CRI20 EVR 20 Moving Speed20
Black Salamander  1ข้าคลังปกติ


เมื่อเติมครบ 23000 รับดังต่อไปนี้

Set Disco Hat ATK5 MPW5
Set Disco Top DEF5 DEX5
Set Disco Bottom DEF5 CRI 5
Set Disco Shoes EVR5 Moving Speed 5
[Costume] Elf’s Bracelet ATK10 MPW10 DEF10 CRI10
ดาบเมฆาของเอส 1อัน ATK10 MPW10 DEF10 ASP10 CRI10

ยกเซ็ตDisco +กำไล+ดาบเมฆาของเอส

 


เมื่อเติมครบ 24000 รับดังต่อไปนี้

Set Option Active ATK15 MPW15 DEF15 ASP15 CRI15 HP3%
Set Devil’s Horn ATK10 MPW10
Set Devil T-Shirts DEF10
Set Devil Pants DEF10
Set Devil Shoes EVR10 Moving Speed 10
Rainbow Wing 1อัน ATK15 MPW15 DEF15 ASP10 CRI10 1อัน
Elf’s Ear 1อัน เพิ่มATK15 MPW15 DEF15 CRI15 Moving Speed15

ยกเซ็ตDevil+ปีกรุ้ง+หูเอล

 

 


เมื่อเติมครบ 25000 รับดังต่อไปนี้

Three Tailed Fox Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP20 CRI20 EVR 20 Moving Speed20
Damage increase 1% Damage decrease 1%
Green Warrior Moo Moo  1ตัว
Yellow Rose  1ตัว

 


เมื่อเติมครบ 26000 รับดังต่อไปนี้

[TM] Yuri Tail  1ตัว ATK20 MPW20 DEF20 ASP20 CRI20 DEX20 EVR20
Damage increase 1% Damage decrease 1%
Pink Warrior Piya 1ตัว
Pink Robin Hood Piya 1ตัว

 


เมื่อเติมครบ 27000 รับดังต่อไปนี้

Super Idol Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30ASP20 CRI20 DEX20 EVR20 Moving Speed20
Damage increase 2% Damage decrease 2%
Salamander  1ตัว
Eagle  1ตัว


เมื่อเติมครบ 28000 รับดังต่อไปนี้

Blue Dragon Wings  1ตัว ATK20 MPW20 DEF20 ASP20 CRI20 DEX20 EVR20
Damage increase 2% Damage decrease 2%
Marco’s Mistake 50ชิ้น
Marco’s Misunderstand 50ชิ้น


เมื่อเติมครบ 29000 รับดังต่อไปนี้

Set Option Active ATK20 MPW20 DEF20 ASP20 CRI20 HP4%
Set Blue Star Head  ATK20 MPW20
Set Blue Star Top  DEF30
Set Blue Star Bottom  DEF30
Set Blue Star Shoes  EVR20 Moving Speed20


เมื่อเติมครบ 30000 รับดังต่อไปนี้

Martial Arts Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI 30 DEX30 EVR30 Moving Speed30
Damage increase 2% Damage decrease 2%
Tipareth’s White Wings  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 2% Damage decrease 2%


เมื่อเติมครบ 31000 รับดังต่อไปนี้

Set Option Active ATK15 MPW15 DEF15 ASP15 CRI15 HP3%
Set Masked Rider Head ATK15 MPW15
Set Masked Rider Top DEF15
Set Masked Rider Bottom DEF15
Set Masked Rider Shoes EVR10 Moving Speed 10
Gold Dragon Wings  1ตัว ATK20 MPW20 DEF20 ASP15 CRI15

เซ็ต Masked Rider+ปีกGold Dragon Wings


เมื่อเติมครบ 32000 รับดังต่อไปนี้

The King-Queen Costume  ATK25 MPW25 DEF25 ASP20 CRI20 EVR 20 Moving Speed20
Tipareth’s Dark Wings  1ตัว ATK20 MPW20 DEF20 ASP20 CRI20
Dragons Arm  1อัน ATK20 MPW20 DEF20 CRI20 EVR20 Moving Speed20

เซ็ตคลุมเดียว+คอสปีก+ไหล่มังกรเหล็ก


เมื่อเติมครบ 33000 รับดังต่อไปนี้

Tobi แสงอุษา  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI 30 DEX30 EVR30 Moving Speed30 Damage increase 2% Damage decrease 2%
Marco’s Mistake 50ชิ้น
Marco’s Misunderstand 50ชิ้น


เมื่อเติมครบ 34000 รับดังต่อไปนี้

Elvis – Marilyn Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI 30 DEX30 EVR30 Moving Speed30
Damage increase 2% Damage decrease 2%
Wings of Losking  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 2% Damage decrease 2%

 


เมื่อเติมครบ 35000 รับดังต่อไปนี้

Set Option Active ATK20 MPW20 DEF20 ASP20 CRI20 HP4%
Set Moo Moo’s Headband  ATK20 MPW20
Set Moo Moo’s Jacket  DEF30
Set Moo Moo’s Pants  DEF30
Set Moo Moo’s Shoes  EVR20 Moving Speed20


เมื่อเติมครบ 36000 รับดังต่อไปนี้

Black Salamander  1ข้าคลังปกติ
Blue Eagle  1ตัวเข้าคลังปกติ
Abysmal Egg  1ตัวเข้าคลังปกติ
Marco’s Mistake 50ชิ้น
Marco’s Misunderstand 50ชิ้น


เมื่อเติมครบ 37000 รับดังต่อไปนี้

Jack Sparrow Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI 30 DEX30 EVR30 Moving Speed30
Damage increase 2% Damage decrease 2%
[Raid Gold]Dragon Wing Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 3% Damage decrease 3%


เมื่อเติมครบ 38000 รับดังต่อไปนี้

Captain Shield 1อัน
Black Salamander 1ตัว
Blue Eagle 11386 1ตัว
Heaven Egg 121 1ตัว
Abysmal Egg 1ตัว


เมื่อเติมครบ 39000 รับดังต่อไปนี้

Altair and Vega Costume 1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI 30 DEX30 EVR30 Moving Speed30
Damage increase 2% Damage decrease 2%
[Raid Blue]Dragon Wing Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 3% Damage decrease 3%


เมื่อเติมครบ 40000 รับดังต่อไปนี้

Set Option Active ATK20 MPW20 DEF20 ASP20 CRI20 HP4%
Set Cheer Hat  ATK20 MPW20
Set Cheer Top  DEF30
Set Cheer Bottom  DEF30
Set Cheer Shoes EVR20 Moving Speed20
Joker – Harley Quinn Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI 30 DEX30 EVR30 Moving Speed30
Damage increase 2% Damage decrease 2%
[Raid Red]Dragon Wing Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 3% Damage decrease 3%


เมื่อเติมครบ 41000 รับดังต่อไปนี้

Tobi แสงอุษา  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI 30 DEX30 EVR30 Moving Speed30
Damage increase 2% Damage decrease 2%
[Raid Black]Dragon Wing Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 3% Damage decrease 3%


เมื่อเติมครบ 42000 รับดังต่อไปนี้

Goku Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI 30 DEX30 EVR30 Moving Speed30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
[Raid Gold]Dragon Wing Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
Eagle 1ตัว  เข้าคลังปกติ
Salamander 1ตัว  เข้าคลังปกติ


เมื่อเติมครบ 43000 รับดังต่อไปนี้

Elephant Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI 30 DEX30 EVR30 Moving Speed30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
[Raid Blue]Dragon Wing Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
Black Salamander  1ข้าคลังปกติ
Blue Eagle  1ตัวเข้าคลังปกติ
Marco’s Mistake 50ชิ้น
Marco’s Misunderstand 50ชิ้น


เมื่อเติมครบ 44000 รับดังต่อไปนี้

Wedding Costume  1ตัวATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI 30 DEX30 EVR30 Moving Speed30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
[Raid Red]Dragon Wing Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
Dragons Arm  1อัน ATK20 MPW20 DEF20 CRI20 EVR20 Moving Speed20
Captain Shield 1อัน  เข้าคลังปกติ


เมื่อเติมครบ 45000 รับดังต่อไปนี้

ompa Loompa Costume ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI 30 DEX30 EVR30 Moving Speed30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
[Raid Pink]Dragon Wing Costume 1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
Set Option Active ATK20 MPW20 DEF20 ASP20 CRI20 HP4%
Set Blue Star Head ATK20 MPW20
Set Blue Star Top DEF30
Set Blue Star Bottom DEF30
Set Blue Star Shoes EVR20 Moving Speed20


เมื่อเติมครบ 46000 รับดังต่อไปนี้

Dance of the Dead Costume  ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI 30 DEX30 EVR30 Moving Speed30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
[Raid Black]Dragon Wing Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
Set Option Active ATK20 MPW20 DEF20 ASP20 CRI20 HP4%
Set Cheer Hat  ATK20 MPW20
Set Cheer Top  DEF30
Set Cheer Bottom  DEF30
Set Cheer Shoes  EVR20 Moving Speed20
Heaven Egg  1ตัว เข้าคลังปกติ
Abysmal Egg  1ตัวเข้าคลังปกติ


เมื่อเติมครบ 47000 รับดังต่อไปนี้

Cat Wizard Costume  ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI 30 DEX30 EVR30 Moving Speed30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
[Raid Red]Dragon Wing Costume  1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
Set Option Active ATK20 MPW20 DEF20 ASP20 CRI20 HP4%
Set Moo Moo’s Headband  ATK20 MPW20
Set Moo Moo’s Jacket  DEF30
Set Moo Moo’s Pants  DEF30
Set Moo Moo’s Shoes  EVR20 Moving Speed20
Salamander 1ตัว  เข้าคลังปกติ
Eagle 1ตัว  เข้าคลังปกติ


เมื่อเติมครบ 48000 รับดังต่อไปนี้

Ski Board Suit  ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI 30 DEX30 EVR30 Moving Speed30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
[Raid Pink]Dragon Wing Costume 1ตัว ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
Set Option Active ATK20 MPW20 DEF20 ASP20 CRI20 HP4%
Set Blue Star Head ATK20 MPW20
Set Blue Star Top DEF30
Set Blue Star Bottom DEF30
Set Blue Star Shoes EVR20 Moving Speed20
Blue Eagle 1ตัวเข้าคลังปกติ
Black Salamander 1ข้าคลังปกติ
Marco’s Mistake 50ชิ้น
Marco’s Misunderstand 50ชิ้น


เมื่อเติมครบ 49000 รับดังต่อไปนี้

Dr.Stranger Sostume  ATK40 MPW40 DEF40 ASP40 CRI 40 DEX40 EVR40 Moving Speed40
Damage increase 3% Damage decrease 3%
Eye of agamoto  ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
สิทธิ์ตีของ+10 1อัน  เข้าคลังปกติ


เมื่อเติมครบ 50000 รับดังต่อไปนี้

Saitama Costume ATK40 MPW40 DEF40 ASP40 CRI 40 DEX40 EVR40 Moving Speed40
Damage increase 3% Damage decrease 3%
ผัาคลุมไซตามะ  ATK30 MPW30 DEF30 ASP30 CRI30 DEX30 EVR30
Damage increase 3% Damage decrease 3%
Dragons Arm  1อัน ATK20 MPW20 DEF20 CRI20 EVR20 Moving Speed20
Captain Shield 1อัน  เข้าคลังปกติ
สิทธ์ตีของ+10 1อัน  เข้าคลังปกติ


เมื่อเติมครบ 51000-55000 สามารถเลือกคอสอาวุธได้2ชิ้นห้ามเลือกซ้ำกัน

ตัวอย่าง 51000เลือกได้2 /52000 เลือกได้2 /53000 เลือกได้2 /54000 เลือกได้2 /55000 เลือกได้2

ตัวอย่างที่ผิด = 51000 เลือกLost King Gambler 2อัน ผิด!!

ตัวอย่างที่ถูก = 51000 เลือก Lost King Gambler 1อัน/Lost King Apostle 1อัน ถูกต้อง!!

เมื่อเติมครบ 51000

คอสอาวุธ= ????
คอสอาวุธ= ????
สิทธิ์ตี+10 1เม็ด  เข้าคลังปกติ


เมื่อเติมครบ 52000

คอสอาวุธ= ????
คอสอาวุธ= ????
สิทธิ์ตี+10 1เม็ด  เข้าคลังปกติ


เมื่อเติมครบ 53000

คอสอาวุธ= ????
คอสอาวุธ= ????
สิทธิ์ตี+11 1เม็ด  เข้าคลังปกติ


เมื่อเติมครบ 54000

คอสอาวุธ= ????
คอสอาวุธ= ????
สิทธิ์ตี+11 1เม็ด  เข้าคลังปกติ


เมื่อเติมครบ 55000

คอสอาวุธ= ????
คอสอาวุธ= ????
สิทธิ์ตี+12 1เม็ด  เข้าคลังปกติ


รูปตัวอย่างดูตามด้านล่างนี้ได้เลย
Lost King Artisan  ATK100
Lost King Demolitionist  ATK100
Lost King Templar  ATK100
Lost King Apostle  MPW100
Lost King Berserker  ATK100
Lost King Swordmaster  ATK100
Lost King Gunner  ATK100
Lost King Archer   MPW100
Lost King Assassin  ATK100
Lost King Gambler  MPW100
Lost King Ice Wizard  MPW100
Lost King Fire Wizard  MPW100

 

เติมเงินคลิกเลย

แสดงความคิดเห็น