เควสผู้สร้าง Holy Sword seal

ให้เราไปคุยกับ Albereo แล้วเลือกข้อ 4 “เล่าให้เขาฟังว่าสักวันเขาจะหลอมดาบชั้นเลิศขึ้นมา”
(ถ้ายังไม่มีข้อนี้โผล่ขึ้นมาให้ลองคุยในข้ออื่นๆ ก่อน แล้วจะมีข้อนี้โผล่ขึ้นมา)

เมื่อคุยกับ Albereo เสร็จให้กลับไปคุยกับ D.Swordend ที่รับเควสนี้มาแล้วเลือกข้อ 4 ที่ให้เราเรื่อง Albereo

เมื่อคุยเสร็จเรียบร้อยก็เป็นอันจบเควสนี้เราจะได้ค่าชื่อเสียง 900 และ EXP 8000

แสดงความคิดเห็น