กล่องสุ่มPet Gift Box มีอะไรข้างในบ้าง

กล่องPet Gift Box ไข่ไม่สีราคา800พ้อย

รูปกล่องที่ใช้เปิด  

Bud
Junior Moo Moo
Green Pumpkin
Shuck
Flower Bud
King Moo Moo
Warrior Moo Moo
Pumpkin
Warrior Beanie
Rose
Baby Piya
Healthy Piya
Smart Piya
Silly Piya
Extraordinary Piya
Chicken
Warrior Piya
Hero Piya
Legged Bird Egg
Bat Winged Egg
Feather Winged Egg
Salamander
Eagle
Heaven’s Egg


 

กล่องPet Gift Box ไข่สีราคา1000พ้อย

รูปกล่องที่ใช้เปิด  

Pink Sprout
Purplehair Junior Moo Moo
Yellow Baby Pumpkin
Orange Flower Bud
Pink Shuck
Blue King Moo Moo
Blue-Clad Pumpkin
Green Warrior Moo Moo
Green Pretty Moo Moo
Black Warrior Beanie
Yellow Rose
Black Beanie
Black Warrior Beanie
Pink Baby Piya
Healthy Pink Piya
Steely Pink Piya
Bright Pink Piya
Dunce Pink Piya
Hatching Pink Bird Egg
Pink Bat Wings Egg
Pink Feather Wings Egg
Black Salamander
Blue Eagle
Abysmal Egg

แสดงความคิดเห็น