ข้อมูลกล่องสุ่มอัญมนี

กล่องสุ่มอัญมนี 200พ้อยมีอะไรบ้าง??

Crystal
Ruby
Diamond
Pink Diamond
Red Fire
Blue Water
Green Wood
Yellow Iron
Brown Soil
White Spirit
Black Orb
Blue Rune Stone
Red Rune Stone
Black Rune Stone
White Rune Stone
Gold Rune Stone
แสดงความคิดเห็น